Pobočka Trenčín

Prevádzka: Inovecká, 2450, 911 01 Trenčín - zrušená 2018

 

Operátorky:  

UNIMED®, s.r.o. zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 948/B | UNIMED® s.r.o. © 2012