FARMAKOBDELOSŤ (Hlásenie nežiaducich účinkov)


Hlásenie nežiaducich účinkov: 24 hod. / 7 dní

 

Zmyslom hlásenia je podchytenie nových a závažných informácií, ktoré môžu byť signálom zdravotného rizika pre pacientov, alebo zmenu bezpečnostného profilu lieku.

 

Hlásenie by malo obsahovať nasledovné informácie (hlásiť môžete aj pokiaľ všetky informácie nemáte k dispozícií):

 

Identifikácia liečenej osoby (aspoň jeden z nasledujúcich údajov: iniciály, dátum narodenia alebo vek, pohlavie)

Identifikácia oznamovateľa (meno a priezvisko, adresa a kvalifikácia – lekár, sestra, farmaceut, pacient)

Názov lieku alebo liečiva podaného liečenej osobe (sila, dávka, šarža, doba používania)

Popis nežiaduceho účinku (aspoň jeden z nasledujúcich údajov: iniciály, dátum narodenia alebo vek, pohlavie)

 

Nežiaduce účinky liekov môžete nahlásiť:

 

e-mail: pharmacovigilance@unimed.sk

tel: 0918 700 322


UNIMED®, s.r.o. zapís. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 948/B | UNIMED® s.r.o. © 2012